ZOEKEN NAAR BEDRIJVEN    |    TERUG NAAR DE WONINGEN STARTPAGINA    |    HOME  

Over vastgoedplaats.nl

Vastgoedplaats is een initiatief van Agriser Bedrijfshuisvesting. Vastgoedplaats is de site voor het matchen van vraag en aanbod op het gebied van particuliere en bedrijfshuisvesting. Zowel particulieren als makelaars kunnen zelf hun aanbod op Vastgoedplaats aanmelden, wijzigen en verwijderen. Waarom zou u dit doen? Vastgoedplaats is geheel gratis en moet uitgroeien tot het grootste verzamelplein van vragers en aanbieders op de vastgoedmarkt.

Copyright

Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van Vastgoedplaats.nl zijn gemaakt door PM Webdesign, in opdracht van Vastgoedplaats.nl. KopieŽren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Vastgoedplaats.nl en PM Webdesign niet toegestaan.


Algemene voorwaarden

Vastgoedplaats.nl heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Vastgoedplaats.nl zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Vastgoedplaats.nl geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. Vastgoedplaats.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Vastgoedplaats.nl, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Vastgoedplaats.nl. Vastgoedplaats.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Vastgoedplaats.nl wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Vastgoedplaats.nl die informatie verschaffen aan Vastgoedplaats.nl, gaan ermee akkoord dat Vastgoedplaats.nl onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Vastgoedplaats.nl zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Vastgoedplaats.nl) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.